Pieteikšanās Latvijas čempionātam biatlonā. Registration for Latvian biathlon championship

Vārds/Name:
Uzvārds/Surname:
Klubs/Club:
Dzimšanas gads/Year of birth:
Grupa/Group:
Dalība/Entry: Abas dienas/Both days
Tikai/Only 23. February
Tikai/Only 24. February
Komentāri/Comments:
Epasts/Email: